Pracownia Geodezyjna Geoplan BrzeskoPracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko
KontaktNapisz do nas   Strona główna
Na rynku małopolskim, firma Geoplan Brzesko isnieje
od roku 1989. świadczymy usługi z zakresu geodezji
zarówno dla osób prywatnych, firm, jak i instytucji...
Zapraszamy do współpracy.
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko

*proszę podać imię i nazwisko bądź nick...

 


Pracownia Geodezyjna Geoplan
mgr inż. Wincenty Groński
pl. Żwirki i Wigury 3
32-800 Brzesko
NIP 869-108-49-59

e-mail: geoplan_brzesko@wp.pl
tel. 14 686 48 70
kom. 600 459 967

Pracownia Geodezyjna GEOPLAN
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko

świadczymy usługi z zakresu:
— map do celów projektowych,
— pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
— tyczenia budynków, infrastruktury podziemnej,
— inwentaryzacji powykonawczych,
— geodezyjnej obsługi inwestycji,
— dokumentacji prawnej, zarówno — podziały gruntów jak i ustalenia granic,
    wznowienia znaków granicznych, rozgraniczenia,
— badanie ksiąg wieczystych,
— wykazy synchronizacyjne,
— przekroje,
— pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli,
— pomiar objętości miar ziemnych,
— zakładanie ralizacyjnej osnowy sytuacyjno-wysokościowej,
    reperów roboczych, kontrolnych itp...

Nie boimy się nowych wyzwań.


Pracownia Geodezyjna Geoplan
mgr inż. Wincenty Groński
pl. Żwirki i Wigury 3
32-800 Brzesko
NIP 869-108-49-59

e-mail: geoplan_brzesko@wp.pl
tel. 14 686 48 70
kom. 600 459 967

Geoplan Brzesko
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko

— obsługa budowy Biblioteki Miejskiej w Brzesku,
— obsługa gminy Czchów rok 2012,
— obsługa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uście Solne,
— obsługa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uszew,
— obsługa przebudowy Pałacu Goetza w Brzesku.


Pracownia Geodezyjna Geoplan
mgr inż. Wincenty Groński
pl. Żwirki i Wigury 3
32-800 Brzesko
NIP 869-108-49-59

e-mail: geoplan_brzesko@wp.pl
tel. 14 686 48 70
kom. 600 459 967

Pracownia Geodezyjna GEOPLAN
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko

Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko


Pracownia Geodezyjna Geoplan
mgr inż. Wincenty Groński
pl. Żwirki i Wigury 3
32-800 Brzesko
NIP 869-108-49-59

e-mail: geoplan_brzesko@wp.pl
tel. 14 686 48 70
kom. 600 459 967

Pracownia Geodezyjna GEOPLAN
Pracownia Geodezyjna Geoplan Brzesko


Pracownia Geodezyjna Geoplan
mgr inż. Wincenty Groński
pl. Żwirki i Wigury 3
32-800 Brzesko
NIP 869-108-49-59

e-mail: geoplan_brzesko@wp.pl
tel. 14 686 48 70
kom. 600 459 967

Pracownia Geodezyjna GEOPLAN